GRADE  VI

GANDHI HOUSE – FIRST  (VI B)

 1. Ansh Ranjan
 2. Drishti Yadav
 3. Aryan Singh
 4. Siddhant Sharma

 TERESSA HOUSE- SECOND (VI A)

 1. Anam Fatiuma
 2. Aviral Tri[pathi
 3. Suryansh Patel

TAGORE HOUSE- THIRD (VI A)

 1. Sartrhak Jha
 2. Anshi Singh
 3. Daksh Verma
 4. Aradhya Gupta
 5. Yuvraj Singh

GRADE -VII

FIRST POSITION- TAGORE (VII A)

 1. Mandavi Shukla
 2. Sanal Patel
 3. Atharv Rajput
 4. Abhigyaan Chandha

SECOND POSITION- TERESSA (VII A)

 1. Anshika Singh
 2. Akaysha Chandra
 3. Ahana
 4. Riddhish Srivastava
 5. Niraj Prakash Saxena
 6. Farhat Bashir Ahmad

THIRD POSITION-GANDHI  (VII A)

 1. Armaan Shukla
 2. Shaurya Gupta
 3. Ananya Singh
 4. Samarth Mishra

            GRADE VIII

FIRST POSITION- KALAM HOUSE 

 1. Avigyey Kaushik
 2. Vikrant Vardhan Singh
 3. Prasiddhi Singh
 4. Shatakshi Rai
 5. Aditya Pratap Singh

SECOND POSITION – GANDHI HOUSE

 1. Harsh Vardhan
 2. Ayesha Rehan
 3. Unnati Nangalia

THIRD POSITION- TAGORE HOUSE

 1. Disha Yadav
 2. Ishant Rawat
 3. Pahal Verma
 4. Akshaj Uphadhyay
Enquiry

  nineteen + 7 =